Kortesem, Helstraat 85
Kristof Borrenberghs 012 22 51 85
;